• Ông Nguyễn Minh Kiếm  
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   02513842439  
  • Email:
   minhkiem1010@gmail.com  
 • Ông Vũ Văn Minh  
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0251.3842439  
  • Email:
   vanminh.gdth@dongnai.edu.vn  
 • Ông Nguyễn Khánh Hậu  
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0251.3842439  
  • Email:
   khanhhau.gdtx@dongnai.edu.vn  
 • Ông Trần Đình Vinh  
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0251. 2653939  
  • Email:
   dinhvinh.gdtrh@dongnai.edu.vn  
 • Ông Nguyễn Quốc Tuấn  
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0251. 2653939  
  • Email:
   quoctuan.gdtrh@dongnai.edu.vn  
 • Ông Lưu Quang Ban  
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0251. 2653939  
  • Email:
   luuquangban@gmail.com  
 • Ông Phan Đức Kỷ  
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0251. 2653939  
  • Email:
   ducky.gdtrh@dongnai.edu.vn  
 • Ông Lê Đình Nam  
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
    
  • Email:
   dinhnamgdtrh2006@gmail.com  
 • Bà Tăng Kim Huệ  
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0251. 2653939  
  • Email:
   kimhue.sgd@gmail.com  
 • Ông Trần Xuân Tiếp  
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0251. 2653939  
  • Email:
   xuantiep.gdtrh@dongnai.edu.vn  
Tiêu điểm
Lịch công tác
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 5
Hôm nay : 140.2
Hôm qua : 1.267
Tháng 03 : 8.236
Tháng trước : 5.447