• Ông Phan Đình Chương  
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chánh văn phòng
  • Điện thoại:
   0251.3942615  
  • Email:
   dinhchuong.vp@dongnai.edu.vn  
 • Ông Nguyễn Bửu Tùng  
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chánh Văn phòng
  • Điện thoại:
   02513846441  
  • Email:
   buutung.vp@dongnai.edu.vn  
 • Ông Phan Trọng Nghĩa  
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chánh văn phòng
  • Điện thoại:
   02513846441  
  • Email:
   phantrongnghiasgd@gmail.com  
 • Ông Hà Công Chính  
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   02513846441  
  • Email:
   congchinh.cttt@dongnai.edu.vn  
 • Bà Đỗ Thanh Tâm  
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   02513846441  
  • Email:
   thanhtam.cttt@dongnai.edu.vn  
 • Bà Lê Thị Thanh Uyên  
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   02513846441  
  • Email:
   thanhuyen.cttt@dongnai.edu.vn  
Tiêu điểm
Lịch công tác
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 149.2
Hôm qua : 1.267
Tháng 03 : 8.245
Tháng trước : 5.447