• Ông Hoàng Công Khảm  
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0251.3843287  
  • Email:
   congkham.khaothi@dongnai.edu.vn  
 • Ông Trần Tấn Tài  
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0251.3842445  
  • Email:
   tantaisgd@gmail.com  
 • Bà Phạm Anh Đào  
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0251.3846465  
  • Email:
   anhdao.gdmn@dongnai.edu.vn  
 • Bà Nguyễn Thị Lan  
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0251.3846465  
  • Email:
   thilan.gdmn@dongnai.edu.vn  
 • Ông Phạm Văn Long  
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0251.3843287  
  • Email:
   phamlong2005@gmail.com  
 • Ông Võ Long  
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0251.3843287  
  • Email:
   volong.khaothi@dongnai.edu.vn  
 • Ông Sú Chếnh Phí  
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   02513846465  
  • Email:
   phidongnai@gmail.com  
Tiêu điểm
Lịch công tác
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 1.329
Hôm qua : 1.465
Tháng 05 : 3.699
Tháng trước : 4.341